Støtteordninger


Behovspyramide

 

Hovedregelen for støtte i Tjalve er å ikke berike utøvere, men opptimalisere deres sportslige hverdag ut ifra nivå. Maslows behovspyramide er en relevant modell å benytte for å kartlegge og forstå utøverens behov.


Maslow behovspyramide

Maslows behovspyramide er den mest kjente teorien blant behovsteoriene, utviklet av den russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow i 1943.

 

Behovspyramiden brukt i en idrettslig sammenheng kan representere utøverens sportslige behov og Tjalves tilrettelegging i forhold til det.

 

Trinn 1: 

Fysiologiske behov i denne sammenheng vil være trening, kostholdsveiledning, skadeforebygging/behandling og treningsutstyr.


Trinn 2: 

Trygghetsbehov dekkes gjennom tilitt til trenere, klubb og treningsfilosofi.  


Trinn 3: 

Sosiale behov dekkes gjennom et godt og inkluderende treningsmiljø.


Trinn 4:  

Anerkjennelse dekkes ved å representere klubben Tjalve nasjonalt og friidrettslandslaget internasjonalt.


Trinn 5:  

Toppidrett i Norge må anses som et selvrealiserende prosjekt. Dette er i kontrast til mange andre nasjoner der toppidrett kan være en vei ut av fattigdom eller mulighet til et bedre liv. Tjalve legger til rette for at utøverne kan realisere sitt sportslige potensiale.

 

Maslow 1
 

Økonomiske vilkår

I og med at friidrettssatsingen er selvrealiserende er det også i utøverens interesse å være med å betale for egen satsing. Økonomisk støtte fra Tjalve baseres på nøye vurderte sportslige kriterier i henhold til nivåmatrisen.

 

For eksempel utøvere på nivå E1 får hele pakken, mens utøvere på lavere nivå mottar mindre støtte. Det grunnleggende, som trener og treningssted, er imidlertid tilstede for alle i Tjalve uansett nivå.

 


Nivåmatrisen


Nivåmatrise 2

Matrisen har lite rom for skjønn og skal gi Tjalveutøvere forutsigbarhet. Gode resultater premieres med bonuser.


Nivåmatrise => PDF


Jallow Johnsen Margrete Race Against Malarya

Fv: Nasjonal, Elite internasjonalt ved Margrete Renstrøm. Ungdom og junior

 

Levert av Oriondesign | IK Tjalve, Besøksadresse: Underhaugsveien 1, Oslo | Tlf 22 60 43 40 | mail@tjalve.no