Nivå og behovsmatrise


 

Behovsmatrisen

 

Hovedregelen for stipend og økonomisk støtte i Tjalve er å ikke berike utøvere, men opptimalisere deres sportslige hverdag ut ifra nivå. Maslows behovspyramide er en relevant modell å benytte for å kartlegge og forstå utøverens behov.


Maslow

 

Maslows behovspyramide er den mest kjente teorien blant behovsteoriene, utviklet av den russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow i 1943.


Toppidrett i Norge må anses som et selvrealiserende prosjekt. Dette i kontrast til mange andre nasjoner der toppidrett er en vei ut av for eksempel fattigdom. Motivasjon for å lykkes vil naturlig nok ikke være den samme. Ved å benytte Maslows behovspyramide kan vi skissere hvilke behov Tjalve kan bistå med til utøverens idrettslige satsing.

 


Maslow tabell

Trinn 1: Fysiologiske behov er ikke Tjalves anliggende

Trinn 2: Trygghetsbehov dekkes i klubben gjennom et godt trenerfelleskap.

Trinn 3: Sosiale behov dekkes i klubben gjennom et godt trenerfelleskap.

Trinn 4: Anarkjennelse er ikke Tjalves anliggende


Trinn 5: 


Selvrealiering er behov som Tjalve tilrettelegger og støtter opp under. I og med at friidrettsgeskjeftigelsen er et selvrealiserende behov vil utøveren alltid være sin største sponsor. Dette med bakgrunn i tiden som blir satt av og hvor lite inntektsbringende en friidrettskarriere kan være.


Motivasjonen er ikke på økonomi men på å oppnå best mulig resultater på friidrettsbanen for ens egen del. Selvrealiserende utøvere er lidenskapelig anlagt og vil alltid streve etter å oppnå sitt potensiale. Hvis det ikke er lidenskap der vil heller ikke resultatene oppnås.


Støtten fra Tjalve vil gjenspeile nøye vurderte sportslige kriterier som kreves til angitt nivå ut ifra nivåmatrisen. Dette betyr at utøvere i elite en (E1) får tilnærmet full pakke. Utøvere på lavere nivå i matrisen får mindre støtte.


Det grunnleggende for å klatre opp nivåer skal alltid være tilstede for alle medlemmer i Tjalve.Nivåmatrisen


Nivåmatrise

Matrisen har lite rom for skjønn og skal gi Tjalveutøvere forutsigbarhet. Gode resultater premieres med bonuser.


Nivåmatrise => PDF


 

Jallow Johnsen
Henrik Johnsen overleverer stafettepinnen til Nickolai JallowLevert av Oriondesign | IK Tjalve, Besøksadresse: Underhaugsveien 1, Oslo | Tlf 22 60 43 40 | mail@tjalve.no